Poslovni partnerji - podjetja in posamezniki s katerimi več kot uspešno sodelujemo

sl en
  POSLOVNI PARTNERJI
  • APR d.o.o. Ljubljana - Poslovno svetovanje, CBA in druge finančne analize
  • Mag. Maja Potočnik - odvetiniška pisarna Križanec in partnerji, Ljubljana
  • Egon Batič, univ.dipl.inž.gradb. – Comteh, d.o.o.Vinica; specialist za projektiranje čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov