naroči si RSS novice RSS Novice RegiaPart, poslovno svetovanje in vodenje projektov

sl en
 

2011
8
JUN
Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001


Slovenski podjetniški sklad je ena izmed organizacij, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in zagon novih podjetij.  Vsako leto objavi več različnih razpisov. Naj predstavimo enega od teh, na katerega smo se v preteklih letih že večkrat uspešno prijavili z različnimi investitorji:

P1 2011 -
garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.
Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
Sklad izvaja razpis v sodelovanju z večino slovenskih bank.

Na razpisu lahko sodelujejo mikro, mala in srednje velika podjetja, registrirana do 30.6.2011

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju - končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Operacija, s katero vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  • podjetje mora zagotavljati ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka operacije. Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31.12.2014,
  • podjetje mora izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega, podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,
  • operacija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji.

Rok za predložitev vlog je: 15.4.2011, 15.5.2011, 15.6.2011, 15.7.2011, 10.9.2011, 10.10.2011, 10.11.2011 in 10.12.2011 oziroma do porabe sredstev.

V preteklih letih smo se že večkrat prijavili na prestavljeni razpis z različnimi podjetji in bili s pomočjo naših partnerjev tudi zelo uspešni. Če ste zainteresirani, nas pokličite in dogovorili se bomo za sodelovanje.
uredil : Neda Kovačič
Datum objave : Sreda, 8 Junij 2011 13:49

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001 Razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 2001

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►